Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne i chemické prostriedky. Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom (koagulácia bielkovín, cytolýza) ničia živú hmotu na predmetoch. Tým sa líšia od antiseptík, ktoré majú aj humánne uplatnenie. Rozdiel medzi antiseptikom a dezinficiens je často iba v koncentrácii účinnej látky, určujúcu mieru toxicity a vhodnosť medicínskej aplikácie. V prípade, že cieľom je úplná likvidácia akýchkoľvek živých organizmov (vrátane vírusov a spór), hovoríme o sterilizácii.

Metódy dezinfekcie, ktoré používame:

 • Thermofog (teplá hmla) – Airofog tepelné fogovacie systémy sú určené pre fogovanie vonkajších a vnútorných priestorov na účinné a efektívne vytvorenie veľkého množstva hmly s ultra jemnými veľkosťami kvapiek za použitia tepelno – pneumatickej energie.
 • ULV (studená hmla) – Ultrazvukový prístroj tvoriaci studenú hmlu s dostrekom až 9 m. Veľkosť čiastočiek rozprašovaného roztoku je nastaviteľná od 10 do 30 mikrónov. S flexibilnou hadicou pre dosiahnutie všetkých uhlov.
 • Ozón – Odstraňuje nepríjemný zápach, zabíja patogény, odstraňuje plesne, parazity, vajcia, červy a roztoče

DEZINFIKUJEME VŠETKY DRUHY PRIESTOROV:

 • skladové priestory
 • výrobné priestory
 • verejné (vonkajšie a vnútorné) priestory
 • kancelárske priestory
 • obchodné priestory
 • zariadenia pre seniorov
 • školy
 • hotely

Deratizácia

Deratizácia je proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov (myší, škrečkov), obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor.

Rozdelenie deratizácie
OCHRANNÁ DERATIZÁCIA – je preventívna deratizácia

OHNISKOVÁ DERATIZÁCIA – sa vykonáva v ohnisku nákazy infekčných chorôb ľudí a zvierat

BARIEROVÁ DERATIZÁCIA – sa vykonáva na vonkajšom obvode múrov budov a zabraňuje prenikaniu myší a potkanov do vnútra budov

PRIEBEŽNÁ DERATIZÁCIA – sa vykonáva trvalo vo vybraných objektoch

 

 


Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší, komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktorí môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.

Metódy dezinsekcie

MECHANICKÁ – bežný zber, likvidácia jednotlivých jedincov ručne alebo mechanickými lapačmi

BIOLOGICKÁ – využitie prirodzenej medzidruhovej predácie, navodenie patologických stavov spôsobujúcich úhyn alebo neukončenie vývoja článkonožcov

CHEMICKÁ – využíva jedovaté látky, ktoré spôsobujú smrť napadnutých organizmov (insekticídy), alebo ich odpudenie

FYZIKÁLNE – vysoká teplota všeobecne, slnečné ionizujúce alebo iné žiarenie, ultrazvuk, elektrický prúd (lapače)


Fumigácia

Plynovanie ( fumigácia ) je vysoko účinný spôsob likvidácie škodcov všetkého druhu použitím plynu. Ošetruje sa voľne skladovaný tovar, silové bunky, kontajnery (pilus, mola, šváb,rus, ploštice) chaty, domy, nábytok (červotoče, osy,..).

Plynovaním – Fumigáciou sa ošetrujú rôzne komodity a materiály:

– Obilie, tabak, ryža, obilné silá, múčne silá , liečivé rastliny,…

– Ošetrenie krovov napadnutých červotočov, starého dreveného nábytku, drevených paliet, dreva a drevnej hmoty v uzatvorených skladoch, ošetrenie výrobkov z dreva proti drevokaznému hmyzu

– Ošetrenie vagónov, lodných kontajnerov, ošetrenie knižníc, archívov

– Na báze fosforovodíka

– Komplexné ošetrenie proti lietajúcemu hmyzu – komáre, muchy, …

OD FUMIGOVANIE (VETRANIE A MERANIE PLYNOV) 

Kontajnery, silá, cisterny, sklady, lode a ďalšie priestory, ktoré boli ošetrené fumigovaním, je potrebné pred otvorením, či vstupom do priestoru odvetrať – premerať hodnoty plynov a vystaviť potvrdenie o bezplynovom prostredí. Túto službu pre vás radi vykonáme, či už u Vás vo firme, sklade,  sile, prístave, alebo na colnici po príchode tovaru na miesto určenia.

Neberte otváranie priestorov po fumigácií na ľahkú váhu. Ide o Váš život a Vašich zamestnancov. 

Metodika Fumigácie (Plynovania) kontajnerov

 1. Vizuálna kontrola kontajnera
 2. Skúška tesnosti pomocou Thermofog ( zadymene s účinnou látkou)
 3. Prevedenie fumigácie
 4. Označenie kontajnera výstražnými tabuľkami
 5. Zaplombovanie kontajnera
 6. Vystavenie potvrdenia o prevedenej fumigácii

METODIKA FUMIGÁCIE KONTAJNEROV VIDEO: