Dezinfekcia

>>> viac info

Deratizácia

>>> viac info

Dezinsekcia

>>> viac info

Fumigácia

>>> viac info


OSVEDČENIA

Pre činnosť DDD

2019/01250/OE-Šát

Nakladnie s T a T+ látkami

2019/02157/Mab-PPL

Doklad o registrácii zber a preprava ŠVAPS

PROD-41NM-SK