Dezinfekcia

>>> viac info

Deratizácia

>>> viac info

Dezinsekcia

>>> viac info

Fumigácia

>>> viac info


OSVEDČENIA

Pre činnosť DDD

2019/01250/OE-Šát

OSVEDCENIE DDD

Nakladanie a obchodovanie  T a T+

2019/02157/Mab-PPL

OSVEDCENIE T, T+

2022/02630/Her-PPL

T, T+ látky

 

Odborná spôsobilosť na ochranu rastlín - vedúci pracovník

268/VP/2020/AI

OSVEDCENIE OCHRANA RASTLÍN

Odborná spôsobilosť ochrana rastlín - predajca

090/P/2022/AI

POR - predajca

Doklad o registrácii zber a preprava ŠVAPS

PROD-41NM-SK

OSVEDCENIE ZBER A PREPRAVA