Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší, komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktorí môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.

Metódy dezinsekcie

MECHANICKÁ – bežný zber, likvidácia jednotlivých jedincov ručne alebo mechanickými lapačmi

BIOLOGICKÁ – využitie prirodzenej medzidruhovej predácie, navodenie patologických stavov spôsobujúcich úhyn alebo neukončenie vývoja článkonožcov

CHEMICKÁ – využíva jedovaté látky, ktoré spôsobujú smrť napadnutých organizmov (insekticídy), alebo ich odpudenie

FYZIKÁLNE – vysoká teplota všeobecne, slnečné ionizujúce alebo iné žiarenie, ultrazvuk, elektrický prúd (lapače)