Dezinfekcia
Dezinfekcia priestorov Od 0,30 / m2
Dezinfekcia ozónom Od 0,30 / m3
Likvidácia vtáčieho trusu Od 120,00 Eur
Ochranná sieť proti vtákom Od 25,00 / m2
Dezinfekcia a likvidácia kontaminovaných vecí po zosnulom Od 300 EUR
 
Deratizácia
Kancelárske priestory od 40 m2 – do 500 m2 50 – 250 EUR
Výrobné priestory od 100 m2 – do 1 000 m2 70 – 400 EUR
Skladovacie priestory od 100 m2 – do 1000 m2 80 – 500 EUR
REŠTAURAČNÉ, POTRAVINOVÉ PREVÁDZKY Po obhliadke
 
Dezinsekcia
Likvidácia ploštíc Od 90 Eur / zásah
Likvidácia lezúceho a lietajúceho hmyzu Od 70 Eur / zásah
Odstránenie hniezda sršne Od 150 EUR / ks
Odstránenie hniezda ôs Od 80 Eur / ks
Represívna dezinsekcia bytov a RD Od 140 Eur
 
Fumigácia
Komodity do 100 Ton 2,50 / tona
Komodity nad 100 Ton Na zavolanie
Kontajnery 66 m3 do 10 ks 150 EUR/ ks
Kontajnery 66 m3 nad 10 ks DOHODOU
 
Ďalšie poplatky
VŠETKY CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 20,00%
Dopravné náklady v NMnV okrese 0,00 EUR
Dopravné náklady mimo NMnV DOHODOU