Deratizácia

Deratizácia je proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov (myší, škrečkov), obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor.

Rozdelenie deratizácie

OCHRANNÁ DERATIZÁCIA – je preventívna deratizácia

OHNISKOVÁ DERATIZÁCIA – sa vykonáva v ohnisku nákazy infekčných chorôb ľudí a zvierat

BARIEROVÁ DERATIZÁCIA – sa vykonáva na vonkajšom obvode múrov budov a zabraňuje prenikaniu myší a potkanov do vnútra budov

PRIEBEŽNÁ DERATIZÁCIA – sa vykonáva trvalo vo vybraných objektoch