1. Robíte fumigácie iba vo svojom okrese?
Nie máme partnerov po celom Slovensku a v Čechách.

2. Robíte fumigáciu paliet?
Samozrejme vykonávame fumigáciu paliet podľa normy ISPM 15

3. Čo všetko je možné fumigovať?
Tažko to presne špecifikovať. štandardne fumigujeme poľnohospodárske komodity, Kontajnery ktoré sú vyvážané do 3 krajín, prípadne sa používa produkt na reguláciu živočíšnych škodcov.

4. Ako dlho trvá fumigácia?
Fumigácia je závislá od poveternostných podmienok, veľkosti a zamorenia objektu, ako i množstva komodity.