Fumigácia

Plynovanie ( fumigácia ) je vysoko účinný spôsob likvidácie škodcov všetkého druhu použitím plynu. Ošetruje sa voľne skladovaný tovar, silové bunky, kontajnery (pilus, mola, šváb,rus, ploštice) chaty, domy, nábytok (červotoče, osy,..).

Plynovaním – Fumigáciou sa ošetrujú rôzne komodity a materiály:

– Obilie, tabak, ryža, obilné silá, múčne silá , liečivé rastliny,…

– Ošetrenie krovov napadnutých červotočov, starého dreveného nábytku, drevených paliet, dreva a drevnej hmoty v uzatvorených skladoch, ošetrenie výrobkov z dreva proti drevokaznému hmyzu

– Ošetrenie vagónov, lodných kontajnerov, ošetrenie knižníc, archívov

– Na báze fosforovodíka

– Komplexné ošetrenie proti lietajúcemu hmyzu – komáre, muchy, …

OD FUMIGOVANIE (VETRANIE A MERANIE PLYNOV) 

Kontajnery, silá, cisterny, sklady, lode a ďalšie priestory, ktoré boli ošetrené fumigovaním, je potrebné pred otvorením, či vstupom do priestoru odvetrať – premerať hodnoty plynov a vystaviť potvrdenie o bezplynovom prostredí. Túto službu pre vás radi vykonáme, či už u Vás vo firme, sklade,  sile, prístave, alebo na colnici po príchode tovaru na miesto určenia.

Neberte otváranie priestorov po fumigácií na ľahkú váhu. Ide o Váš život a Vašich zamestnancov. 

Metodika Fumigácie (Plynovania) kontajnerov

  1. Vizuálna kontrola kontajnera
  2. Skúška tesnosti pomocou Thermofog ( zadymene s účinnou látkou)
  3. Prevedenie fumigácie
  4. Označenie kontajnera výstražnými tabuľkami
  5. Zaplombovanie kontajnera
  6. Vystavenie potvrdenia o prevedenej fumigácii

METODIKA FUMIGÁCIE KONTAJNEROV VIDEO: